Jag kom i kontakt med Zonterapin genom att jag själv fick behandling i samband med att jag skulle göra en provrörsbefruktning efter flera års barnlöshet.
Kombinationen Zonterapi och inplantering lyckades, och min nyfikenhet på Zonterapin var väckt. Övertygad om att jag skulle utbilda mig till Zonterapeut blev jag när en kamrat som också försökte bli med barn men hade fått beskedet av läkarna att hennes äggledare var igenväxta och hon inte längre var fertil.
Efter ca 20 zonterapibehandlingar blev hon gravid, och läkarna kan ej förklara varför.

Redan för tusentals år sedan användes öronljus av både kineser och vissa indianstammar, men det är först på senare år som den alternativa behandlingsmetoden har kommit till Sverige.
Med hjälp av vaxljuset skapas en varm luftström som löser vaxresterna i örat och med ett undertryck suger ut dem. På cirka 10 - 15 minuter har ljuset nästan brunnit ner och behandlingen är avslutad.
Därefter öppnas ljuset upp för att se hur mycket vax och slaggprodukter som funnits i örat.

OrtoBioNomi är en mjuk muskulär behandling. Här arbetar jag med mjuka, lätta tryck och rörelser för att lösa upp spänningar i musklerna. I behandlingen använder jag mig av och följer det befintliga rörelsemönster som finns i den skadade eller rörelsehämmade leden och i den spända muskeln.

Massage

Använder mig av klassisk massage som komplement till andra behandlingar, ofta som avstressning, få igång cirkulationen och att lösa upp knutor.

Zonterapi och OrtoBio/Nomi är bra att kombinera med massage. Zonterapin öppnar upp så det går lättare att lösa upp spänningar. OrtoBioNomi Får kroppen att släppa på den muskel som drar snett. Zonterapi behandlas på fötterna men även på andra ställen på kroppen.

TankeFältsTeknik är en metod som kan användas både som behandling och egenvård.

En behandlingsform som bygger på både samtal och aktiv stimulering.

Vid behandling kommer det fram känslor som behöver komma till ytan. Kan vara fobier, andra rädslor eller blockerande tankar. Som vi tillsammans tar hand om med hjälp av knackningar på speciella punkter.

 Blodanalysmetod som mäter belastning på fria radikaler/oxidativ stress.

Ordet blodanalys har jag hört i flera sammanhang och upptäckt att det finns många olika analyser. Det jag har fastnat för är att mäta fria radikaler. En metod som ger mig möjligheten till att snabbt nå mitt mål - att få bra resultat. Att få bort fria radikaler gör att man mår bättre och åldras i normal takt. Gamla blir vi ändå utan att vi behöver ta hjälp av extra fria radikaler!

Min första kontakt med Bach dropparna var genom att jag själv köpte en flaska akutdroppar. Efter användning vid ett flertal tillfällen, var jag övertygad om att det fungerar, började då låta andra få ta del av dropparna. Nu väcktes mitt intresse ännu mer, och en utbildning till Bach terapeut blev resultatet.

Att få barn har varit helt naturligt, men i nutid har oron för barnlöshet ökat. Och det med rätta. Ca en halv miljon människor är i fertil ålder men av dem är det 10-15 procent som inte lyckas.

Vad det beror på både vet och inte vet man. Att barnlöshet ökar ju längre man väntar är en anledning.