Jag kom i kontakt med Zonterapin genom att jag själv fick behandling i samband med att jag skulle göra en provrörsbefruktning efter flera års barnlöshet.
Kombinationen Zonterapi och inplantering lyckades, och min nyfikenhet på Zonterapin var väckt. Övertygad om att jag skulle utbilda mig till Zonterapeut blev jag när en kamrat som också försökte bli med barn men hade fått beskedet av läkarna att hennes äggledare var igenväxta och hon inte längre var fertil.
Efter ca 20 zonterapibehandlingar blev hon gravid, och läkarna kan ej förklara varför.


1995 gick jag min första utbildning. Från början gjorde jag behandlingar på bekanta och grannar. Men ju fler kurser jag gick ju fler behandlingar gjorde jag. Nu har jag startat MaxRelax och behandlingar på heltid.

Reflexologi/Zonterapi som behandlingsmetod
Kairon - Institutet för reflexologi grundades 1987 av Karl-Axel Lind. Idag samarbetar KAIRON och Tillfället AB med utbildning, forskning och behandling inom reflexologi.
Gammal naturläkekonst förenas med modern forskning och uppdateras ständigt.
Utbildningen ger en helhetsbild av den totala reflexologins möjligheter från huvud till fot. Den ger ett professionellt terapeutiskt kunnande med praktisk bas. Skolan samarbetar med systerskolor i Norge och Finland.
MaxRelax vänder sig såväl till företag som privatpersoner med professionella behandlingar inom områdena stress och stresshantering.

Reflexologi
Reflexologi är det internationella namnet för det vi vanligtvis kallar zonterapi. En terapi modell som på ett naturligt sätt är kopplad till kroppens nervsystem. En amerikansk läkare, Dr Fitzgerald, började under tidigt 1900-tal på vetenskaplig grund använda denna gamla naturmetod vars ursprung är de gamla naturfolken.

Genom tryck och gnuggningar med händer eller zonstavar stimuleras olika reflexområden i huden. Behandlingen sker på större delen av kroppens yta inte enbart på fötterna. Dessa nervretningar transporteras sedan via nervsystemet vidare till olika målområden i kroppen. På detta sätt aktiveras människans naturliga regeneringsförmåga.

Reflexologin arbetar såväl med den fysiska som den psykiska människan. Den används ofta i friskvård för att hålla en god form och öka livskvaliteten. Den är även ett bra verktyg för personlig utveckling och en god hjälp att skapa insikt och förståelse för den egna situationen. Olika besvär av fysisk eller psykisk karaktär kan effektivt behandlas och metoden lämpar sig väl för stressterapi.

Antalet behandlingar varierar beroende på behovet hos klienten. Vanligt är en behandlingsserie på 4-5 behandlingar med en veckas mellanrum. Därefter utvärderas effekten av behandlingen och en ev fortsättning kan planeras.

Behandlingsreaktioner

 • Ökat välbefinnande
 • Ökad energi och fokusering
 • Insikt och förståelse
 • Känsloreaktioner
 • Symtombefrielse eller lindring
 • Immunologisk utrensning
 • Symtom kan tillfälligt förvärras

Vi rekommenderar att du tar det lugnt första behandlingsdagen och lyssnar på kroppens signaler. Ta tid för avslappning och notera om du känner eventuella förändringar kroppsligt och känslomässigt. Reaktionerna varierar naturligtvis från person till person och mellan de olika behandlingstillfällena.

Jag behandlar bland annat:

 • Barnlöshet
 • Stressrelaterade symtom
 • Problem i nacke, rygg och axlar
 • Sömnstörningar och trötthet
 • ”Mus-arm”
 • Dålig koncentrationsförmåga
 • Migrän och huvudvärk
 • Kvinnorelaterade besvär
 • Bensvullnad
 • Magbesvär