Blodanalysmetod som mäter belastning på fria radikaler/oxidativ stress.

Ordet blodanalys har jag hört i flera sammanhang och upptäckt att det finns många olika analyser. Det jag har fastnat för är att mäta fria radikaler. En metod som ger mig möjligheten till att snabbt nå mitt mål - att få bra resultat. Att få bort fria radikaler gör att man mår bättre och åldras i normal takt. Gamla blir vi ändå utan att vi behöver ta hjälp av extra fria radikaler!

Vad är fria radikaler?
Rent kemiskt kan man säga att en fri radikal är en molekylär sammansättning som är instabil, det vill säga att den saknar en eller flera elektroner. Detta leder till att den skapar mycket oreda och i värsta fall skada när den finns i en stabil miljö som i kroppen. De fria radikalerna är nödvändiga för den mänskliga kroppen men om det blir för mycket av dem så leder detta till cellskador och sjukdom.
Man kan säga att själva åldrandet är en naturlig konsekvens av de fria radikalernas verksamhet. Höga halter av fria radikaler påskyndar vårt fysiska åldrande medan höga halter av antioxidanter bromsar åldrandeprocessen. Däremot kan vi aldrig hejda detta eftersom just samverkan mellan fria radikaler och antioxidanter är det som gör att vi åldras naturligt.

Varifrån kommer de fria radikalerna?
Det finns flera faktorer som påverkar halten av fria radikaler i kroppen. Dels så finns det nödvändiga kroppsegna fria radikaler men man har en benägenhet att påverka halten med en rad yttre ämnen och faktorer.

Via födan
Kemikalier ( gödningsmedel, gifter, konserv,medel)
Carcinogener
Härsken, överhettad mat
Tungmetaller

Via huden
Kemikalier
Salvor

Via lungorna
Tobaksrökning
Bilavgaser
Luftföroreningar

Övriga faktorer
UV-ljus
Elektromagnetism
Radioaktiv strålning
Amalgam (tungmetallavsöndring)
Psykisk och fysisk stress
Hög fysisk aktivitet
Inflammationer (infektioner)

Kroppen producerar även egna fria radikaler. Detta sker främst i de vita blodkropparna när bakteriella infektioner skall bekämpas. Det är därför människor har höga halter av fria radikaler i samband med exempelvis förkylningar. Det är därför vi känner oss krassliga och kanske har ont i lederna och dylikt. Även intensiv fysisk aktivitet producerar fria radikaler. Det är därför viktigt att idrottsmän tillför extra doser av antioxidanter. Även psykisk stress (exempelvis irritation) leder till en överproduktion. Det är ett välkänt faktum att många sjukdomar kan uppstå under perioder när vi har mått dåligt exempelvis vid skilsmässor.

Vilka sjukdomar kommer av fria radikaler?
Som sagt så är de fria radikalerna nödvändiga för kroppen men när halten blir för hög så hamnar kroppen i ett stadium som kallas för oxidativ stress. Vid fysisk eller psykisk stress startar en mängd nedbrytande reaktioner i kroppen det vill säga oxidationer. Band annat så utsätts de röda blodkropparna för oxidativ skada och det är just dessa skador man kan se med professor Öckermans analysmetod. När blodpölarna i ett provglas torkar så spricker de röda blodkropparna som utsatts för oxidativ skada och bildar så kallade “vita sjöar“. Mängden vita sjöar visar graden av oxidativ skada och därmed också halten fria radikaler.


De sjukdomar som kan härledas till tillstånd där fria radikaler kan vara involverade omfattar mer eller mindre alla sjukdomstillstånd. Om vi går för länge med höga halter med fria radikaler så drabbas vi förr eller senare av olika mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd.

Hur bekämpar vi höga halter av fria radikaler?

Det enda och effektiva sättet att motverka de fria radikalernas skadeverkningar är att tillföra kroppen antioxidanter. Namnet anti-oxidant d.v.s. motverkar oxidationsskadan. De vanligaste antioxidanterna är vitaminer som exempelvis C-vitamin, E-vitamin, enzymer som Q-10 och mineralerna Krom, Zink etcetera
Bara genom att tillföra C-vitamin så förstärks avsevärt kroppens försvar mot fria radikaler. Det effektivaste är emellertid att tillföra så kallade Bredspektrumsantioxidanter. Detta innebär att istället för att enbart tillföra en eller ett par typer av antioxidanter så tillför man ett helt spektrum av antioxidanter. Antioxidanterna har en benägenhet att förstärka varandras verkan i kroppen. Exempelvis stärks Betakarotenets verkan av E-vitamin medan Kalciumets verkan stärks av Magnesium och så vidare. Bredspektrumsantioxidanten Algaherb innehåller Pycnogenol, en bioflavonoid, som stärker C-vitaminets verkan åtskilliga gånger. Kort sagt kan man säga att alla antioxidanter har ett inbördes beroendeförhållande till varandra och fungerar bäst i samverkan.
En utmärkt ordination för behandling är 5-9 tabletter antioxidanter, 4 tabletter Nopurin CB, 2-4 tabletter C-500 och 2 kapslar fettsyror per dag. Detta borde med en tre månaders behandling avsevärt sänka halten av fria radikaler.

Vad visar en analys av fria radikaler?
En analys av graden av oxidativ skada på röda blodkroppar visar som ovan nämnt halten av fria radikaler i kroppen. Enligt denna metodik så kan man se detta efter en graderingsskala från 1-50. Konsekvenser och behandling sker enligt följande:

1-10
Patienten har någorlunda kontroll på sina radikaler. Är resultatet över 5 bör ändock denna äta extra antioxidanter.
11-20
Ett resultat som de flesta tyvärr befinner sig i. Det är för mycket fria radikaler, kan med tiden leda till skada. Patienter bör äta antioxidanter. Emellertid icke sjukdomstillstånd.

21-30
Ingen akut sjukdom. Emellertid uppenbar risk för detta. Absolut ett fall för antioxidantbehandling.
31-40
Allvarligt tillstånd. Behandling med starka antioxidanter är nödvändig.
40-50
Mycket allvarligt tillstånd. Behandling absolut nödvändig med starka antioxidanter.

Observera att det är alltid bra att följa upp en behandling med en uppföljningsanalys.
När det gäller tillstånd 20-50 är det att rekommendera. 1 fall över 30 absolut nödvändigt. Normaltiden för en behandling är minst 3 månader.

 

<