Att få barn har varit helt naturligt, men i nutid har oron för barnlöshet ökat. Och det med rätta. Ca en halv miljon människor är i fertil ålder men av dem är det 10-15 procent som inte lyckas.

Vad det beror på både vet och inte vet man. Att barnlöshet ökar ju längre man väntar är en anledning.

Alternativa metoder är vanliga i samband med infertilitet. Jag har valt reflexologi/zonterapi som en metod att använda vid barnlöshet. Av egen erfarenhet både på mig själv och på kvinnor som jag har behandlat för infertilitet fungerar det mycket bra. För att få ett snabbare resultat använder jag mig även av blodanalys. Det har visat att om man får bort försurning och får en bra balans på vitaminer och mineraler är man bättre rustad för att lyckas. Balansering med Bach terapi har också visat sig bra vid barnlöshet. Jag har även utbildning på andra alternativa metoder som jag kan ta till då alla metoder inte passar alla, men man måste våga för att vinna. Jag känner sådan glädje över att jag lyckades få en son, så jag vill gärna hjälpa andra som har infertilitets problem.

Efter 22 års väntan och längtan vet jag hur det känns att inte lyckas, men också hur det känns att lyckas.

Den glädje jag känner när jag har hjälpt ett par till att lyckas går inte att beskriva. Jag hoppas kunna få tillfälle att hjälpa många par med sin barnlöshet i fortsättningen.