Min första kontakt med Bach dropparna var genom att jag själv köpte en flaska akutdroppar. Efter användning vid ett flertal tillfällen, var jag övertygad om att det fungerar, började då låta andra få ta del av dropparna. Nu väcktes mitt intresse ännu mer, och en utbildning till Bach terapeut blev resultatet.Dr Edward Bachs läkande Blomessenser
Dr Edward Bach upptäckte i England för 60 år sedan blomessenser som hjälp mot sådana känslor som sorg, oro, irritation, modlöshet, ensamhet och osäkerhet. Han insåg sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiska sjukdomar. För honom hade varje sjukdom ett budskap till sin bärare, om att allt inte var i balans. Dr Bach ville hjälpa sina medmänniskor att åter hitta harmoni mellan kropp, själ och ande. Hans stora kärlek till naturen hjälpte honom att hitta nya metoder att bota sina patienter. Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd i sin omgivning, Blommorna plockades och placerades i stora glaskärl med källvatten, som fick stå tre-fyra timmar i solskenet. Då överfördes de helande egenskaperna från blommorna till vattnet. Vattnet blandades sedan med ½ brandy, blandningen hälldes sedan på flaskor, så kallade stockbottles (förrådsflaskor). Han utvecklade ett fullständigt healingsystem bestående av 38 olika essenser, mot lika många själsegenskaper. Ingen av de 38 essenserna är skadlig eller vanebildande, och det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach syfte - att människan skulle kunna bota sig själv.

Användning
Essenserna är starka koncentrat varför man bara behöver blanda ut ett par droppar i vatten, för att de skall fungera. Essenserna är helt ofarliga och därför kan de användas av alla från spädbarn till vuxna, sjuka som friska, husdjur och krukväxter, av människor i alla skeden. De passar även bra ihop med vanliga läkemedel och naturpreparat. Den normala doseringen är 4 droppar / 4 ggr dag.
Positiva effekter

 • Nya tankar och idéer.
 • Lättare för att välja.
 • Ler oftare.
 • Kommunicerar lättare.
 • Mer avspänd och öppen.
 • Stabil, ungdomlig, objektiv. (det inre har ingen ålder)
 • Lättare för att acceptera
 • andra människor
 • händelser
 • sig själv
 • Lättare att uttrycka känslor.
 • Svarar bättre på andra terapier.